UniFlood M G2

BVP353 48LED 40K 220V L40 30

Продуктово описание

UniFlood M G2, 9415 lm, 100 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92699899
Пълен код на поръчката: 871951492699899