UniFlood M G2

BVP353 60LED 40K 220V L50 45

Продуктово описание

UniFlood M G2, 11180 lm, 120 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92744599
Пълен код на поръчката: 871951492744599