UniFlood M G2

BVP353 72LED 40K 220V L57 30

Продуктово описание

UniFlood M G2, 14405 lm, 150 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92771199
Пълен код на поръчката: 871951492771199