UniFlood M G2

BVP354 96LED 40K 220V L40 10

Продуктово описание

UniFlood M G2, 18470 lm, 200 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92789600
Пълен код на поръчката: 871951492789600