UniFlood M G2

BVP354 96LED 40K 220V L40 15

Продуктово описание

UniFlood M G2, 19395 lm, 200 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92798800
Пълен код на поръчката: 871951492798800