UniFlood M G2

BVP354 120LED 40K 220V L50 10

Продуктово описание

UniFlood M G2, 21035 lm, 240 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92825100
Пълен код на поръчката: 871951492825100