UniFlood M G2

BVP354 144LED 40K 220V L57 10

Продуктово описание

UniFlood M G2, 26490 lm, 300 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92861900
Пълен код на поръчката: 871951492861900