UniFlood M G2

BVP354 144LED 40K 220V L57 45

Продуктово описание

UniFlood M G2, 27815 lm, 300 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92888600
Пълен код на поръчката: 871951492888600