UniFlood M G2

BVP355 216LED 30K 220V L57 30

Продуктово описание

UniFlood M G2, 38735 lm, 450 W, 830 warm white, Safety class I

Код за поръчка: 92914200
Пълен код на поръчката: 871951492914200