UniFlood M G2

BVP355 216LED 40K 220V L57 45

Продуктово описание

UniFlood M G2, 41725 lm, 450 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92924100
Пълен код на поръчката: 871951492924100