UniFlood M G2

BVP355 180LED 40K 220V L50 10

Продуктово описание

UniFlood M G2, 31945 lm, 360 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92933300
Пълен код на поръчката: 871951492933300