UniFlood M G2

BVP355 180LED 40K 220V L50 30

Продуктово описание

UniFlood M G2, 34740 lm, 360 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92951700
Пълен код на поръчката: 871951492951700