В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

    BaseLogic

     

    Бърз начин за модернизиране на системата Ви за осветление на тунели

    Обновете тунела си с BaseLogic

    Направете сегашните тунели по-безопасни и устойчиви с BaseLogic – система за LED тунелно осветление, която улеснява надстройването на осветлението за тунели и надлези.

     

    BaseLogic променя динамично тунелното осветление, така че да отговаря на светлината в момента и очите на водачите да свикнат лесно с него при навлизане и излизане от тунела. Операторите на тунелите получават повече контрол благодарение на основната система за мониторинг на неизправностите, моменталното уведомление за проблеми и интеграцията със SCADA, която дава възможност за дистанционно наблюдение.

     

    BaseLogic се инсталира лесно и е с ниски капиталови разходи. Решението може да Ви помогне да намалите оперативните разходи, като разкрива неоползотворени текущи възможности за спестяване на енергия и разходи за поддръжка.

    BaseLogic се инсталира лесно и е с ниски капиталови разходи

    Предимствата на BaseLogic с един поглед

    Тунелът „Кварнхолмен“
    Спестявате енергия

    Лесно настройване

    Тази гъвката и модулна система за осветяване на тунели е подходяща за повечето съществуващи тунели, тъй като изисква ограничена предварителна инвестиция.

    Спестявате енергия

    Минимални затваряния на тунели

    Отличаващи се с лесна инсталация, осветителните тела не изискват ново окабеляване, което ускорява инсталирането.

    Спестявате енергия

    По-ниски разходи и емисии

    Дълготрайните енергийно ефективни светодиоди намаляват разходите за поддръжка и експлоатация.

    Спестявате енергия

    По-добра видимост и безопасност

    Интелигентната тунелна система отчита реалната светлина и оптимизира осветлението динамично.

    Спестявате енергия

    По-безопасни тунели

    Моменталното известяване при неизправности и възможностите за ръчно предефиниране увеличават осветлението при аварии до 100%. 

    Спестявате енергия

    Дистанционно управление

    Управлявате тунелното осветление дистанционно чрез интеграция на BaseLogic със система за управлението на тунели SCADA. 

    Какви възможности предоставя BaseLogic

    BaseLogic е модулна система, подходяща за всички тунели и надлези. Това включва съоръжения от самостоятелни кратки надлези със зададени режими за дневно и нощно осветяване до пътни тулени с множество зони и фотометрични датчици, които адаптират вътрешното тунелно осветление спрямо яркостта на обкръжаващата среда. Тъй като се инсталира лесно чрез окабеляването на командите за регулиране, системата автоматично се приспособява благодарение на предварително зададени модели, което подобрява удобството и безопасността на пешеходците и водачите.

    Как работи

     

    BaseLogic от Philips Lighting  се интегрира със съществуващите системи за управление SCADA, с което Ви осигурява интелигентна тунелна осветителна система, идеална за управление и наблюдение на няколко тунела или тунели с множество зони. Различните тунели и надлези изискват различна конфигурация за тунелното осветление. С BaseLogic разполагате с гъвкава тунелна осветителна система, която може да се персонализира спрямо конкретните изисквания на проекта Ви. Изберете конфигурацията, която отговаря на нуждите във Вашия тунел.

    Кликване за уголемяване

    Референтни проекти

    Свържете се с нас

    Свържете се с местния ни център за контакти,
    ако имате въпроси и запитвания

    Файлове за изтегляне

    Разгледайте други осветителни системи за своя тунел