В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Насочващо осветление

   

  По-безопасни пътища и тунели с LED маркерни светлини

  Подобряваме безопасността по пътищата и в тунелите

  Осигурете безопасно насочване за водачите с активни маркерни свеотодиоди и знаци на изходите, които подобряват видимостта в двупосочните тунели и на изходите на пътищата.

   

  С нашата интелигентна насочваща осветителна система можете да програмирате отделните маркери по безжичен път, така че да се затъмняват, примигват, да се редуват и да сменят цвета си с цел по-малко задръствания и осигуряване на кратки и ясни насоки за евакуация в случай на спешна ситуация.

   

  Спазвайте новите регламенти на ЕС, които влизат в сила през 2019 г. – всичко това със система с интелигентно управление и диагностика посредством реле или интерфейс SCADA.

  Намалете задръстванията с LED маркери, маркировка на изходите, пътни и предупредителни знаци

  Предимствата на насочващото осветление с един поглед

  LED маркерните светлини допълват пътните знаци, като подобряват движението и безопасността на пътя
  По-добро насочване на водачите в тунелите и подходите към пътищата 
  По-добра видимост в двупосочните тунели и на изходите 
  По-голяма безопасност с ранно предупреждение за завоите или опасностите на пътя
  По-бърз достъп на спешните екипи и евакуация благодарение на кратко и ясно насочващо осветление 
  Управлявате своите LED маркерни светлини безжично посредством реле или интерфейс SCADA
  Управлявате осветлението лесно с интелигентни механизми за контрол и диагностика
  Бързо надграждане с устойчива система с лесен монтаж
  Поддържате ниски нива на разходите за поддръжка с влагозащитените LED маркери с дълъг живот

  Какви възможности предлага насочващото осветление

   

  Насочващото осветление от Philips Lighting предлага цялостна програмируема система за маркерно осветление, което може да се персонализира спрямо всеки тунел или път.

  Как работи


  Ние предлагаме три интелигентни LED маркера с индуктивно захранване
  Насочващ маркер за тунели

  Насочващ маркер за тунели

  Ясно указване на края на пътя и насочване на водачите и пасажерите към аварийните изходи

  Насочващ маркер за тунели
  Маркер за пътни ленти в тунели: LED маркерни светлини за пътните ленти, разделителната маркировка и за управление на пиковото движение по пътищата

  Маркер за пътни ленти в тунели

   

  Насочващ маркер за тунели

  Маркировка за пътните ленти и разделителните линии за по-добро насочване на водачите и промяна на конфигурирането на лентите с цел управление на пиковия трафик.

  Насочващ маркер за тунели
  Маркер за изходи на тунели

  Маркер за изходи на тунели

   

  Насочващ маркер за тунели

  Ясно указване на аварийните изходи и осигуряване на насоки към изходите в случай на аварийна евакуация.

  Насочващ маркер за тунели
  Система за управление

  Система за управление

   

  Насочващ маркер за тунели

  Свързвате маркерите в тунела и на пътя с индуктивно захранване.

  Насочващ маркер за тунели

  Референтни проекти

  Свържете се с нас

  Свържете се с местния ни център за контакти,
  ако имате въпроси и запитвания

  Разгледайте други осветителни системи за своя тунел