В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Създаване на ефикасни и
  приятни за живеене градове

  Пестете енергия и подобрете безопасността на пътя със свързано улично осветление

   

  Сложната транспортна инфраструктура изисква различни видове светлина, за да може трафикът да се движи безпроблемно, хората да се чувстват в безопасност и градовете да намаляват разходите си. Интелигентното светодиодно улично осветление е рентабилен и устойчив избор за градовете днес и за в бъдеще. С интелигентните и многофункционални светодиодни осветителни системи от Philips управлявате, поддържате и следите цялата система лесно и ефикасно.

  Намаляване на разходите

  Намалявате потреблението на енергия с до 50% с помощта на свързано осветление. 
   

  Дистанционното управление намалява разходите за поддръжка и експлоатация.
   

  Намалявате емисиите на въглероден двуокис за по-екологична и по-устойчива градска среда.

  По-добро преживяване

  Точни и прозрачни данни за осветлението за гъвкаво и ефикасно управление на работните процеси.

   

  Управлявате цялото свързано улично осветление сигурно и дистанционно

   

  Интуитивен потребителски интерфейс и визуализации на базата на карти за бърз и лесен достъп.

  Изграждане на марката

  Свързвате ново и съществуващо улично осветление бързо и лесно.

   

  Автоматични известия със задълбочена информация за бърза реакция при прекъсвания и други неизправности в системата.

   

  Инструментите за управление на работните процеси подпомагат взимането на решения чрез информация за ефективността на осветлението.

  Разгледайте възможностите

  Дистанционно управление и оптимизиране на работните процеси за по-добра ефективност и по-голяма гъвкавост

  Система за управление на уличното осветление CityTouch

  Измерване, управление, следене

  Приложение за свързване със CityTouch

  Анализ, планиране, поддръжка  

  Приложение за работните потоци CityTouch

  Отворени системи за развиващи се интелигентни градове

  Отворени системи CityTouch

  По-безопасно, по-чисто, по-енергийноефективно улично осветление

  Крайпътно и улично осветление

  Услуги от Philips Lighting за пътища и улици
  Цялостна поддръжка и информация за активите на уличното осветление в града Ви

  Професионални услуги

  Информация за осветлението и персонализиран дизайн

  Професионални услуги

   

  Искате ли да модернизирате осветителното си оборудване? Ще направим оценка на съществуващата Ви инсталация и ще Ви предоставим ясна информация и съвети за оптимизиране на плана за осветлението, като се съобразим с нуждите и желанията Ви. Това може да включва всичко от изцяло нов дизайн до директна лесна замяна със светодиодно осветление.

  Услуги за експлоатационния срок

  Удължете живота на Вашата осветителна система

  Услуги за експлоатационния срок

   

  Осветителната инфраструктура е един от най-ценните и важни активи на организацията Ви, така че е добре да защитите инвестицията си. Чрез подходящ план за поддръжка и дистанционна помощ, с по-малко прекъсвания и неочаквани разходи, можем да Ви помогнем да увеличите експлоатационния срок на продуктите си и да оптимизирате ефективността им.

  Услуги за управление на осветлението

  Отлична ефективност за Вашето осветление

  Услуги за управление на осветлението

   

  За да си осигурите абсолютно спокойствие, защо не възложите осветителната си инфраструктура на външен изпълнител? С услугите ни за управление на осветлението получавате комплексна помощ – от първоначалния дизайн и инсталирането до непрекъснатата безпроблемна експлоатация и поддръжка. Ще вземем предвид и икономическата устойчивост на Вашия бизнес и ще Ви помогнем да сведете до минимум отделянето на въглерод.

  Услуги за управление на осветлението
  Ефективно крайпътно и улично осветление

  Стандартни услуги за управление на осветлението
  Безпроблемно намаляване на разходите при отлична ефективност

   

  Philips предлага пълна гама услуги за управление на осветлението с гаранции за отлична ефективност на уличното осветление във Вашия град.

   

  • Намаляване на разходите чрез модерни продукти за осветление с нисък разход на енергия и система за дистанционно управление
  • Управлението на нивото на осветеност е в съответствие със законовите стандарти
  • Споразумението за нивото на обслужване гарантира, че уличното осветление в града Ви винаги ще е напълно функционално
  • Гарантираната непрекъсната работа на осветлението осигурява безопасността, сигурността и спокойствието на гражданите на обществени места

  Услуги за експлоатационния срок
  Удължете живота на системите си за улично осветление

  Базов пакет

  Защитете инвестицията си

   

  • Дистанционна поддръжка, периодични проверки на работоспособността на системата за улично осветление и актуализации на софтуера за договорен срок след инсталирането
  • Профилактична поддръжка, която Ви помага да установите проблеми и съдейства за навременното им коригиране
  • Дистанционна поддръжка за навременна помощ при проблем в работно време

  Разширен пакет

  Осигуряване на безпроблемна експлоатация

   
  • Цялостно покритие с фиксирана годишна такса, осигуряваща по-голям контрол върху паричния Ви поток
  • Планът за обслужване обхваща труда и материалите за отстраняване на всякакви проблеми
  • Компетентни сервизни техници за профилактична и коригираща поддръжка на място за гарантиране на оптимално осветление
  • Контролен списък на активите при извършване на одит

  Разширен+ пакет

  Оптимизиране на ефективността

   
  • Цялостен анализ на употребата и нуждите на уличното осветление на града с подробни отчети
  • Регулярни експертни консултации
  • Регулярни обучения за служителите
  • Непрекъснато оптимизиране на осветителната инсталация и управление на съдържанието
  • Подробна документация в портала Philips MyServices

  Професионални услуги
  Информация за градското осветление и персонализиран дизайн

  Светотехнически одит и светотехнически услуги

   

  Системите за улично осветление свързват голям брой осветителни съоръжения на далечно разстояние. За да управлявате ефективно всички тези ресурси в града си, се нуждаете от подробна информация за всяка светлинна точка и за системата като цяло – в реално време. Всяко прекъсване в системата може да се отрази на движението по пътищата и безопасността на хората в града.

   

  Можем да Ви помогнем със събирането и анализа на данни за градското осветление, за да функционира безпроблемно градът Ви.

  Консултантски услуги

   

  Като модернизирате уличното осветление, можете значително да намалите разходите за електричество на града, като същевременно подобрите качеството на живот на жителите му. Консултантите ни ще Ви помогнат да създадете оптимизиран, по-ефикасен план за осветление, който може да представлява всичко от изцяло нова инсталация до директна замяна със светодиодно осветление.

   

  Philips е дългосрочният Ви партньор за градско осветление. Ще Ви запознаем с най-добрите решения за подобряване на качеството на осветлението на улиците и градските пространства. Консултантските ни услуги включват разнообразни възможности като визуализации на крайната инсталация, макети и мигриране на данните за активите.

  Референтни проекти

  Референтен проект
  Буенос Айрес

  Референтен проект
  Лос Анджелис

  Референтен проект
  Зигбург

  Нашите партньори:

  Deloitte
  Vodafone
  Cisco
  Sap

  Вдъхновихте ли се?

  Свържете се с местния си център за контакти,
  ако имате въпроси и запитвания 

  Файлове за изтегляне