В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Покажете, че

  се грижите за околната среда

   

   

  Екологичен сертификат

  Енергийните разпоредби непрекъснато се променят. Много местни органи вече поставят задължителни цели за енергопотреблението и въглеродните емисии. Получаването на екологичен сертификат обаче може да подобри и реномето на вашата марка, да спечели уважението на обществеността и да даде пример на други здравни заведения.

   

  Ние сме на разположение да ви помогнем да постигнете – и да надхвърлите – своите енергийни цели, с най-модерната технология в осветлението

  Сестра ходи по коридора в екологична болница

  Знаете ли, че…?

  2018 г. е срокът в Обединеното кралство, когато повечето енергийно неефективни сгради няма да могат да се отдават под наем по Закона за енергията от 2011 г.
  е срокът в Обединеното кралство, когато повечето енергийно неефективни сгради няма да могат да се отдават под наем по Закона за енергията от 2011 г
  612 милиона долара приблизителни икономии на енергия са постигнати от съществуващите сгради през първите 10 години от програмата за екологични сгради на Сан Франсиско
  приблизителни икономии на енергия са постигнати от съществуващите сгради през първите 10 години от програмата за екологични сгради на Сан Франсиско
  1,44 милиона тона по-малко въглерод – резултатът от първата година на задължителната програма за намаляване на емисиите в Токио
  тона по-малко въглерод – резултатът от първата година на задължителната програма за намаляване на емисиите в Токио

  Готови за бъдещето 
  решения

   

  Просто преминаване към екологично болнично осветление може да ви помогне да спазите действащото законодателство. Нещо повече – с нашите най-модерни системи можете да внедрите трайно екологосъобразно решение, което ще надхвърля енергийните цели както днес, така и в бъдеще.

   

  Philips може да помогне и при закупуването на екологична медицинска апаратура, тъй като ние обявяваме екологичните характеристики на изделията в големи подробности.

  Екологични програми
  по цял свят

  Поставянето на енергийни цели не е задължително да бъде трудно. Има програми по цял свят, които целят да помогнат на собствениците да изпълнят задължителните цели или да постигнат доброволно сертифициране.

   

  Building Research Establishment Environmental Assessment Method – Метод за екологична оценка при изследванията на сгради) представляват класове, започнали в САЩ като доброволно сертифициране и понастоящем използвани в над 50 страни, като някои от тях създават свои разновидности.

  Лекар подготвя пациент за преглед с ЯМР
  Някои от примерите за доброволно сертифициране и екологични класове за сградите:
   
  • BREEAM Outstanding Offices (Отлични офиси) в Обединеното кралство
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Лидер в енергийното и екологичното проектиране)
  • HQE (Haute Qualité Environnementale – Високо екологично качество), Франция
  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. – Германско дружество за екологосъобразно строителство), Германия
  • VERDE (САЩ)
  • Energy Star (САЩ)
  • Green Mark (Сингапур)
  • Green Star (Австралия)
  • Стандарт 5281 (Израел). Това изключително доброволно сертифициране насърчава пасивната и нискоенергийната архитектура.
  Лекари преглеждат пациент с рентгенов апарат