В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Ходене без тревоги

  Предотвратява злополуки

   

  Бялата светлина не само ни кара да се чувстваме по-сигурни – тя може реално да намали вероятността от злополуки на пътя. Нови изследвания показват, че бялата светлина помага и на пешеходците, като намалява вероятността да се спънат в препятствия или по неравни алеи.

  Осветително тяло на стълб отблизо – на улица с бяло осветление от Philips

  Научно разглеждане на бялата светлина

   

  Центърът за изследване на осветлението в Трой, Ню Йорк проучва дали бялата светлина подобрява периферното зрение на водачите. До пътен участък е поставено специално табло, което симулира движението към пътя и навън от него. 13 участници в изследването преминават редица изпитвания през деня и след това през нощта на пътя, осветен от CosmoWhite и жълти натриеви лампи.

   

  Извършени са общо 686 отделни изпитвания, като таблото се движи по произволни траектории. Когато таблото се отдалечава от пътя, от водачите се очаква да ускоряват. Когато се приближава към пътя, от водача се очаква да натисне спирачките.

  Бяла светлина от Philips ефективно осветява улица

  Показателно изследване

   

  Резултатите сочат статистически значима разлика във времената на реакция между бялата и жълтата светлина при спиране и ускоряване. И в двата случая времето за реакция при бялата светлина е по-ниско, което предполага, че водачите виждат предмета на пътя по-бързо при бяла светлина.

  Оживена улица в жилищен квартал, осветена от Philips

  Науката зад думите

   

  За да можем да видим един предмет, трябва да има определена разлика в яркостта (т. е. контраст) между предмета и неговия фон. Контрастният праг на откриване е минималната разлика, необходима на човешкото око да разпознае предмета, като не е задължително да може да отличава цвета или детайлите.

   

  По-нисък контрастен праг означава, че предметът по-лесно се открива. Изпитванията показват, че бялата светлина осигурява по-нисък контрастен праг от жълтата – особено при слаба осветеност. Това означава, че хора или други предмети се виждат по-лесно при бялата светлина. Съответно, ниският контрастен праг на бялата светлина допринася за подобрената безопасност за водачите и другите участници в движението.

  Добре осветен жилищен район с бяла светлина от Philips