В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  По-добра светлина,

  по-малко енергия

  Енергийна ефективност  


  Най-модерните източници на бяла светлина като MASTER CosmoWhite помагат на градовете да се развиват. Те не само са по-енергийно ефективни от традиционните алтернативи, но и тяхната чиста бяла светлина се възприема като по-силна, отколкото реално е. Това означава, че обществеността може да бъде доволна и при намаляване на светлинната емисия с до 30%, което спестява средства от общинския бюджет.
  Улица, осветена с енергийно ефективна бяла светлина от Philips

  Може ли бялото да помогне за „зелените“ инициативи?


  Бялата светлина осигурява множество нови начини за икономия на енергия и опазване на околната среда. По-високата възприемана яркост на бялата светлина означава, че може да се увеличи разстоянието между стълбовете с осветителни тела в новите инсталации. Освен това, височината на инсталацията може да се намали при евентуална реконструкция с използване на лампи с по-ниска консумирана мощност или да се инсталират лампи с по-ниска консумирана мощност при модернизация.

   

  Дори да не се използват тези възможности, изключително ефективните лампи на Philips ще подобрят екологосъобразността със своето намалено енергопотребление и по-ниски емисии на CO₂.

   
  По-малко може да значи повече


  Бялата светлина прави целесъобразно намаляването на светлинната емисия, защото тя се възприема като по-ярка, отколкото реално е. Това предимство вече е отчетено в британските стандарти за осветление. В Обединеното кралство, нивото на осветеност, изисквано по закон за второстепенните пътища и алеи, може да се намали с до 30%, когато светлинният източник има индекс на цветопредаване 60 или повече, какъвто е случаят при бялата светлина.
  Високо ниво на яркост на улицата с бяла светлина от Philips

  Какво означава възприеманата яркост?


  Когато осветеността е ниска, пръчиците в ретината на окото се активизират. Те по-лесно долавят светлинните източници с по-високи нива на сини светлинни емисии. Светлинният източник не излъчва непременно повече светлина, а просто по-високи нива с дължина на вълната, която човешкото око долавя. Това прави бялата светлина – затова тя има по-висока възприемана яркост.
  Градски център с приятна бяла светлина от Philips

  Сравнение на консумацията на енергия  


  Бъдете готови да пестите енергия. Само от модернизирането на една осветителна инсталация с нови светлинни източници можете да намалите консумацията на енергия с до 43%. При напълно нова инсталация икономиите могат да достигнат до 56%, а с енергийно ефективната светодиодна технология – дори повече.

   

  Затова висококачествената бяла светлина е „зеленото“ решение за външните инсталации. Тя намалява емисиите на CO₂ до ниво, което доскоро се считаше за невъзможно, и значително намалява сметките за ток.

  Хора разговарят под бяла светлина от Philips