В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  По-безопасни, енергоефективни и по-устойчиви

  По-добро осветление за по-добри резултати


  За да запазите силни позиции в своята индустрия, трябва да следите разходите си за всички процеси. Осветлението може да представлява до 80% от сметката за енергия на склада, така че трябва да е възможно най-ефикасно и енергоспестяващо. Благодарение на по-дългия си експлоатационен срок, енергийно ефективното светодиодно осветление от Philips може да повлияе сериозно върху печалбата Ви, като намали оперативните разходи заради по-малкия брой прекъсвания и по-ниското потребление на енергия, да подобри безопасността на служителите Ви и да увеличи производителността. Освен това можете да се уверите, че Интернет на нещата е достъпен във Вашата сграда, като използвате нашите свързани осветителни тела в съчетание с Interact Industry, което ще Ви позволи да оползотворите силата на смарт технологиите.

  Намаляване на разходите

  Постигнете по-ниски общи разходи за притежаване с дълготрайните светодиодни осветителни тела

   

  Намалете разходите за консумация на енергия

   

  Оптимизирайте осветителния дизайн с богат избор от пакети със светлинен поток и лъчи

  Подобряване на здравето и безопасността

  Осигурете съответствие с национални и международни стандарти за безопасност

  Изградете безопасна работна среда чрез осигуряване на добре осветен работен терен

  Подкрепете благосъстоянието на служителите с висококачествено светодиодно осветление

  По-добро устойчиво развитие

  Намалявате отделянето на въглерод чрез намалено потребление на енергия.

   

  Сведете до минимум въздействието върху околната среда с по-добра ефективност и по-малко отпадъци.

   

  Придържайте се към националните и международните енергийни и екологични разпоредби.

  Разгледайте възможностите

  За логистични и производствени зони със високи/средно високи тавани

  За складове и зони на логистична дейност

  За критични точки при производството на храни и за стерилни зали

  Открийте свързаното осветление

  Искате ли да създадете интелигентен склад или производствен обект? Interact Industry си служи с нашето свързано осветление, за да осигури платформа за иновации, чрез която може да оптимизирате ефикасността, да намалите максимално разхода на енергия и да повишите безопасността и производителността. Нашият пакет за управление на осветлението и приложения с добавена стойност увеличава ползите от свързаното осветление чрез информация и данни, а централизираното управление на осветлението ви позволява да съкратите оперативните разходи, да следите съответствието и да планирате поддръжката. Вече не е нужно да гадаете. Решавате само въз основа на данни в реално време.
  Рафтове в промишлени складове

  Услуги за осветление


  Услугите за осветление се управляват от Signify. Ние ще се погрижим за осветлението Ви, за да можете Вие да се погрижите за бизнеса си. Можете да откриете повече информация относно тези услуги на уеб сайта на компанията.

  Референтни проекти

  Акценти за продуктите

  Искате ли да разберете повече?

   

  Свържете се с местния си център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.

  Файлове за изтегляне