В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Тунелно осветление –

  услуги

  Услуги за тунелно осветление

   

  Тунелното осветление е сложно приложение с високи технически изисквания. Малко са фирмите, които разполагат с необходимите собствени възможности. Затова Philips предлага пълен пакет услуги, за да ви помогне и облекчи при цялостното осъществяване на проекта и опазването на направените инвестиции.

   

  Ние знаем колко е важно изграждането на партньорство, изпълняващо изискванията на всички основни аспекти на вашия актив – от консултантските услуги и управлението на проектите до договорите за експлоатационния срок и решенията за финансиране. Ние предлагаме един-единствен източник на цялостната интелигентна система за осветление и затова можем да интегрираме всички компоненти. Нашите услуги оптимизират и проектират ефективно цялостните показатели на системата и получените резултати.

  Консултантски услуги


  Често се оказва, че пълната информация за критериите на един проект не е била на разположение, което води до несъответствие и погрешно тълкуване на проектните изисквания. Като част от услугата за решението ние предлагаме консултантски услуги за максимално оползотворяване на предимствата на проектирането на активите и съответствието със спецификациите.

   

  • Анализ на поддръжката, оперативните показатели и показателите за годност
  • Оценка на конструктивната геометрия и порталната яркост
  • Енергийни изчисления и консултации по годишната консумация
  • Проверки за съответствие с действащите стандарти за осветление
  • Консултации по критериите за проект на осветлението и спецификациите на продуктите
  • Пълни предложения за проект на осветлението според спецификациите на клиента
  • Основна проверка

  Услуги за проекти


  Със своя подход за осигуряване на проекта „до ключ“ ние можем да изпълняваме проектите от идеята до реализацията по изискванията на всички заинтересувани от проекта страни. Обхватът на нашето участие може да варира от специфични изисквания до пълната отговорност за един цялостен проект. Реализацията на основните части от проекта е нещо важно. Може да осигурим няколко вида услуги за проекти:

   

  • Проектиране на приложения
  • Координация с изпълнителите
  • Фабрични приемателни изпитвания
  • Логистична поддръжка
  • Инсталиране и въвеждане в експлоатация
  • Системно интегриране
  • Приемателни изпитвания на обекта

  Свържете се с нас

   

  Използвайте този формуляр за делови запитвания за нашите професионални системи за осветление

   

  Използвайте нашия подробен формуляр за по-сложни въпроси