В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  По-безопасни, по-интелигентни,
  по-устойчиви

  По-добро осветление за по-добри резултати


  За да запазите силни позиции в своята индустрия, трябва да следите разходите си за всички процеси. Осветлението може да представлява до 80% от сметката за енергия на склада, така че трябва да е възможно най-ефикасно и енергоспестяващо. Благодарение на по-дългия си експлоатационен срок, енергийно ефективното светодиодно осветление от Philips може да повлияе сериозно върху печалбата Ви, като намали оперативните разходи заради по-малкия брой прекъсвания и по-ниското потребление на енергия, да подобри безопасността на служителите Ви и да увеличи производителността.

  Намаляване на разходите

  По-ниско потребление на енергия с енергоефективно светодиодно осветление и системи за управление. 

   

  Намалявате капиталовите разходи, като използвате светлината като услуга (Laas) или circular lighting.

   

  Планови прекъсвания и поддръжка, за да намалите нарушаването на работния процес.

  Оптимизиране на оперативните дейности

  Увеличавате производителността на служителите и оптимизирате разходите за работната сила чрез по-добрите условия на труд.

   

  Увеличавате лоялността на клиентите чрез по-ефективно производство

   

  Адаптирате производството си за нуждите на бъдещето с лесно повторно зониране, без да се налага да променяте осветлението.

  Подобряване на здравето и безопасността

  Спазвате националните и международните стандарти за безопасност.

   

  Създавате безопасна работна среда чрез отлично осветление

   

  Създавате по-добри условия на труд за служителите с висококачествено светодиодно осветление.

  По-добро устойчиво развитие  

  Намалявате отделянето на въглерод чрез намалено потребление на енергия.

   

  Свеждате до минимум въздействието върху околната среда с по-добра ефективност, по-малко грешки и по-малко отпадъци.

   

  Спазвате националните и международните енергийни и екологични разпоредби.

  Разгледайте възможностите

  Индустриално осветление и логистика от ново поколение

  GreenWarehouse

  За логистични и производствени зони със средно високи/високи тавани

  Високи осветителни тела

  За производствени зони с ниски тавани

  Осветителни тела Trunking

  За критични точки при производството на храни и за стерилни зали

  Влагозащитени осветителни тела и осветителни тела за стерилни зали

  Базово светодиодно решение за всяко пространство

  Гама на CoreLine

  Услуги за индустриално осветление от Philips
  Подобрете безопасността на служителите и устойчивостта и получете по-голяма възвръщаемост на инвестицията

  Професионални услуги

  Информация за осветлението и персонализиран дизайн

  Професионални услуги

   

  Искате ли да модернизирате осветителното си оборудване? Ще направим оценка на съществуващата Ви инсталация и ще Ви предоставим ясна информация и съвети за оптимизиране на плана за осветлението, като се съобразим с нуждите и желанията Ви. Това може да включва всичко от изцяло нови дизайн до директна лесна замяна със светодиодно осветление.

  Услуги за експлоатационния срок

  Удължете живота на Вашата осветителна система

  Услуги за експлоатационния срок

   

  Осветителната инфраструктура е един от най-ценните и важни активи на организацията Ви, така че е добре да защитите инвестицията си. Чрез подходящ план за поддръжка и дистанционна помощ, с по-малко прекъсвания и неочаквани разходи, можем да Ви помогнем да увеличите експлоатационния срок на продуктите си и да оптимизирате ефективността им.

  Услуги за управление на осветлението

  Отлична ефективност за Вашето осветление

  Услуги за управление на осветлението

   

  За да си осигурите абсолютно спокойствие, защо не възложите осветителната си инфраструктура на външен изпълнител? С услугите ни за управление на осветлението получавате комплексна помощ – от първоначалния дизайн и инсталирането до непрекъснатата безпроблемна експлоатация и поддръжка. Ще вземем предвид и икономическата устойчивост на Вашия бизнес и ще Ви помогнем да сведете до минимум отделянето на въглерод.

  Услуги за управление на осветлението
  Ефективно осветление за промишлени съоръжения

  Стандартни услуги за управление на осветлението

  Безпроблемно намаляване на разходите при отлична ефективност

  • Персонализиран план за осветление за оптимална производителност
  • Намалете разходите за енергия, поддръжка и амортизация
  • Безпроблемна и гарантирана експлоатация на осветлението Ви
  • Подробно обучение и документация за Вас и служителите Ви

   

  От Дубайската агенция за електроенергия и вода искаха да намалят разходите за енергия, без това да оказва значително влияние върху работния процес. Решението ни доведе до незабавно намаляване на разходите за осветление с 68%.

  Светлината като услуга

  Без предварителна инвестиция

  • Плащате за светлината, която използвате, вместо да закупувате осветително оборудване
  • Фиксирана месечна или годишна такса
  • Оптимизирайте възвръщаемостта на инвестицията без разходи за поддръжка или замяна

  Philips Circular lighting

  Най-голяма устойчивост в сферата с елементи на кръгова икономия

  • Използване на оборудване от устойчиви линии продукти, проектирани за повторна употреба и рециклиране
  • Сведете до минимум отделянето на въглерод и отпадъчните материали
  • Подобрете оценката за устойчиво развитие и имиджа на марката

   

  Корпоративната социална отговорност е ключов приоритет за Bruynzeel Storage Systems. Така че, за да пести пари и енергия, от дружеството се обърнаха към Philips за управление на осветлението си.

  Услуги за експлоатационния срок
  Удължете живота на индустриалното си осветление

  Базов пакет

  Защитете инвестицията си

   

  • Редовни проверки на място на системата за осветление, включително актуализации на софтуера
  • Профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им отстраняване
  • Дистанционна поддръжка за навременна помощ при проблем в съоръжението Ви в работно време

  Разширен пакет

  Осигуряване на безпроблемна експлоатация

   

  • Фиксирана годишна такса, осугуряваща по-голям контрол върху паричния Ви поток
  • Планът за обслужване включва труд и материали при неизправности 
  • Обучени сервизни техници за профилактична и коригираща поддръжка на място

  За още повече спокойствие, ефикасно управление на офиса и по-добър контрол на разходите за осветление на сградата Ви Разширеният пакет включва всичко от Базовия пакет плюс:

   

  • Цялостно покритие на офиса Ви с фиксирана годишна такса
  • Включва труд и материали (резервни части за осветлението и/или замяна на продукти) при неизправности
  • Компетентни сервизни техници за коригираща и профилактична поддръжка, така че осветителната инсталация на офиса Ви да работи безпроблемно
  • По избор: анализ на данни и оптимизиране на системата

  Разширен+ пакет

  Оптимизиране на ефективността

   

  • Базиран на данни анализ на употребата на осветлението и динамиката на нуждите Ви от осветление във времето, включващ отчети, информация и консултации

  o оптимизиране на начина, по който се използва пространството;

  o непрекъсната работа и контрол (наличност на осветление);

  o отчети за потреблението на енергия;

  o спазване на индустриалните стандарти за осветление.

  • Непрекъснато оптимизиране на осветлението на съоръжението Ви с планово обслужване, актуализации и подобрения
  • Регулярни обучения за служителите на дружеството Ви
  • подробна документация в портала Philips MyServices.

  Професионални услуги
  Информация за осветлението и персонализиран дизайн за индустриални обекти

  Светотехнически одит и светотехнически услуги

   

  Доброто осветление подобрява безопасността на складовете и другите индустриални съоръжения. От Philips можем да извършим подробен светотехнически одит на място. Ще Ви помогнем да прецените текущото си осветление по отношение на потреблението на енергия, разпределението на светлината, визуалния комфорт на работното място и нивата на светлината в зоните с различна функционалност.

  Експертите ни ще обработят събраните данни от одита, за да създадат нов, оптимизиран план за осветление, съобразен с потребностите на Вашата дейност. Той може да включва разнообразни решения за осветление, от цялостно обновление до кратка директна замяна със светодиодно осветление с минимално нарушаване на работните процеси. В новия дизайн ще бъде определена правилната светлина за всяка работно пространство във Вашия обект – от складовете до поточната линия, което ще осигури по-голяма възвръщаемост на инвестицията.

  Консултантски услуги

   

  Модернизацията на осветлението може значително да подобри безопасността и производителността в сградата, както и да осигури максималната енергийна ефективност. Нашите консултанти ще ви помогнат да разработите план, съобразен точно със специфичните потребности на Вашата дейност при спазване на промишлените стандарти за безопасност.

  Philips е дългосрочният Ви партньор за осветление. Ще Ви предоставим най-добрите опции за подобряване на качеството на осветлението в склада или на работното Ви място, увеличавайки максимално ефективното използване на наличното пространство. Качественото осветление също така влияе положително върху безопасността на работниците и подобрява ефективността на производствените процеси.

  Референтни проекти

  Референтен проект
  Дубайската агенция за електроенергия и вода
   

  Референтен проект
  Ро-ро Терминал AB, Гьотеборг

  Референтен проект
  DB Schenker
   

  Вдъхновихте ли се?

  Свържете се с местния си център за контакти,
  ако имате въпроси и запитвания 

  Файлове за изтегляне