В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  За безопасно движение
  на пътуващите

  Надеждно, ефикасно и безопасно  тунелно осветление

  Благодарение на свързаната система, която улеснява експлоатацията и намалява разходите, интегрираното осветление TotalTunnel от Philips осигурява безопасност и ефикасност. С помощта на изключително модерно светодиодно осветление и опростено управление пътят е ярко осветен, а управлението – безпроблемно. TotalTunnel предлага богат гама от разнообразни системи, услуги и осветителни тела за различните тунели.

   

  Изгледайте този видеоклип за тунела „Горна Темза“ в Лондон, за да направите сравнение между светодиодното тунелно осветление от Philips и стандартното осветление с натриеви лампи.

  Намаляване на разходите

  Намалявате потреблението на енергия с до 70% с изцяло линейна светодиодна осветителна система.

   

  Намалявате разходите за поддръжка благодарение на дългия полезен живот на светодиодното осветление и дистанционното наблюдение.

   

  Подобрявате ефективността, като същевременно намалявате разходите, прекъсванията и емисиите на въглероден двуокис.

  Оптимизиране на оперативните дейности

  Бърза инсталация за по-кратки периоди на затваряне и незабавни резултати.

   

  Надеждността и качеството на светодиодната технология улесняват предвиждането на оперативните разходи.

   

  Управление и наблюдение за оптимална поддръжка и минимални прекъсвания.

  По-висока безопасност

  Прилагате най-стриктните стандарти за безопасност, с което подобрявате безопасността на водачите.

   

  Поддържате добър темп на трафика със светлини, отговарящи на новите стандарти на ЕС за 2019 г. за насочващо осветление. 

   

  Ограничете инцидентите и затварянията на тунелите.

  По-добро преживяване

  Отличното цветопредаване подобрява видимостта и
  възприемането на обектите.

   

  Повече комфорт за водачите с еднородна бяла светодиодна светлина.

   

  Обезпечавате безопасното преминаване с помощта на светодиодно осветление, което насочва водачите.

  Разгледайте възможностите

  Пълен контрол

  TunneLogic

  За безопасно движение на пътуващите

  Насочващо осветление

  Направете шофирането приятно

  Осветление за мостове, паметници и фасади

  Оптимално осветление за различните сектори в тунела

  Осветителни тела за тунелно осветление

  Услуги за осветление на тунели от Philips
  Подобрете сигурността на тунела, намалете разходите и прекъсвания за поддръжка

  Професионални услуги

  Информация за осветлението и персонализиран дизайн

  Професионални услуги

   

  Искате ли да модернизирате осветителното си оборудване? Ще направим оценка на съществуващата Ви инсталация и ще Ви предоставим ясна информация и съвети за оптимизиране на плана за осветлението, като се съобразим с нуждите и желанията Ви. Това може да включва всичко – от цялостен дизайн на осветлението за нов тунел до лесна директна замяна със светодиодно осветление за съществуващ тунел.  

  Услуги за експлоатационния срок

  Удължете живота на Вашата осветителна система

  Услуги за експлоатационния срок

   

  Инфраструктурата на осветлението в тунела Ви е един от най-ценните и важни активи на организацията Ви, така че трябва да защитите инвестицията си. Чрез подходящ план за поддръжка и дистанционна помощ, с по-малко прекъсвания и неочаквани разходи, можем да Ви помогнем да увеличите експлоатационния срок на продуктите си и да оптимизирате ефективността им.

  Услуги за експлоатационния срок
  Удължете живота на тунелното осветление

  Базов пакет

  Защитете инвестицията си

   

  Удължете живота на инсталацията и защитете инвестицията си за осветление с:

   

  • Дистанционна поддръжка, регулярни проверки на работоспособността на системата и актуализации на софтуера за договорен срок след инсталирането
  • Профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им отстраняване
  • Дистанционна поддръжка за навременна помощ при проблем

  Разширен пакет

  Осигуряване на безпроблемна експлоатация

   

  За спокойствие и по-добър контрол на разходите Ви за осветление Разширеният пакет Ви предлага всичко от Базовия пакет плюс:

   

  • Цялостно покритие при фиксирана годишна такса
  • Цената включва труд и материали при неизправности
  • Компетентни сервизни техници за коригираща и профилактична поддръжка на място

  За още повече спокойствие, ефикасно управление на офиса и по-добър контрол на разходите за осветление на сградата Ви Разширеният пакет включва всичко от Базовия пакет плюс:

   

  • Цялостно покритие на офиса Ви с фиксирана годишна такса
  • Включва труд и материали (резервни части за осветлението и/или замяна на продукти) при неизправности
  • Компетентни сервизни техници за коригираща и профилактична поддръжка, така че осветителната инсталация на офиса Ви да работи безпроблемно
  • По избор: анализ на данни и оптимизиране на системата

  Разширен+ пакет

  Оптимизиране на ефективността

   

  За задълбочена информация и контрол чрез ефективно управление на жизнения цикъл Разширеният+ пакет предлага всичко от Разширения пакет плюс:

   

  • Цялостен анализ на употребата и нуждите на тунелното осветление
  • регулярни обучения, оптимизиране на системата и управление на съдържанието;
  • Подробна документация в портала Philips MyServices

  Тунелът „Кетел“

   

  Тунелът „Кетел“ в Нидерландия бе инженерно предизвикателство. Точно затова водещата строителна компания Heijmans избра Philips за партньор за осветлението

  Професионални услуги
  Информация за тунелното осветление и персонализиран дизайн

  Светотехнически одит и светотехнически услуги

   

  Philips може да Ви помогне да оптимизирате тунелното си осветление с посещение на място и инспекция. Въз основа на данните за състоянието, потреблението на енергия и нивата на светлината на текущите осветителни тела можем да Ви препоръчаме решение за подобряване за тунела с фокус върху:

  • прекалено или недостатъчно осветени сектори от тунела;
  • съответствие с разпоредбите за тунелно осветление;
  • енергийноефективна схема на осветление;
  • оптимизиране на експлоатацията на осветлението;
  • прогнозиране на бъдещото потребление на енергия (цялостни разходи по експлоатация).

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Консултантски услуги

   

  Нашите консултанти ще Ви помогнат да дефинирате техническите параметри и да разработите ясен и убедителен бизнес план, представящ ползата от инвестицията, който може да представлява всичко от изцяло нова инсталация до директна замяна със светодиодно осветление. Ползите включват:

  • Оптимизиране на поддръжката
  • Система за контрол и интерфейс SCADA
  • База данни за тунела
  • Пълно съответствие със законовите стандарти
  • Оптимизиране на работата и подобрена ефикасност с цел по-малки цялостни разходи по експлоатация

  Тунелът „Сьорнес“
  Изцяло интегрирано осветление

   

  Philips оборудва тунела „Сьорнес“ със специална адаптивна система за светодиодно осветление, което коригира яркостта си, за да се избегне рязката промяна на светлината, когато водачите излизат от тунела.

  Референтни проекти

  Референтен проект
  Тунелът
  „Томтебода“

  Референтен проект
  Тунелът A55

  Референтен проект
  Тунелът „Кетел“

  Референтен проект
  Тунелът „Кварнхолмен“

  Нашите партньори:

  Лого на Deloitte
  Лого на Vodafone
  Лого на Cisco
  Лого на Sap

  Вдъхновихте ли се?

  Свържете се с местния си център за контакти,
  ако имате въпроси и запитвания 

  Файлове за изтегляне