В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Системи за осветление за

  офисите и промишлеността

  Осветлението в офисите и промишлените площи има дълбоко отражение върху настроението, производителността и тонуса на работниците. Ефективно осветените и привлекателни пространства подобряват Вашия облик, помагат да набирате и задържате ценни служители и повишават общата стойност на съоръжението.

   

  Свързаните системи за осветление от Philips могат прецизно да управляват осветлението в едно съоръжение с комбинация от стратегии за управление, което ви позволява да осигурите оптималните нива на осветеност за безопасно и ефективно извършване на операциите. С интегриране на осветителните тела с модерни органи и цялостни системи за управление можете да рационализирате дейността, като същевременно пестите енергия и осигурявате удовлетворението на служителите.

  Повишете общата стойност на съоръжението

  По-задълбочена информация за по-ефективно управление  

   

  В една свързана система за осветление интелигентните осветителни тела се обединяват с ИТ и захранващата инфраструктура на съоръжението. Тъй като осветлението се инсталира практически навсякъде, където има хора, системата за осветление може да служи като платформа за повсеместна комуникация.

   

  Като оборудват системата за осветление с интегрирани датчици, организациите могат да получават задълбочена информация за използването на площите, за да вземат аргументирани решения. Управителите на съоръженията могат да използват тази информация, за да оптимизират осигуреното осветление и други ресурси – например отоплението, климатизацията и почистването – и така да се доближат максимално до най-високите цели за екологичност и икономии.

  Вашата сграда, техният избор

   

  Свързаните системи за осветление позволяват на работниците в офисите и промишлените съоръжения да действат като собственици и оператори на своите работни места.

   

  Със специално разработеното приложение за смартфони и информацията за позиционирането, управлявана от системата за осветление, можете да осигурите на работниците контрол върху осветлението в техните работни площи според личните им предпочитания – дори в откритите офисни площи. Като подобряват качеството на светлината и удобството и осигуряват на работниците повече контрол върху тяхната среда, свързаните системи за осветление могат да направят работното място по-приятно и по-производително.

  the edge – осветление за офиси

  Осветлението работи по-добре, когато се сработва с другите неща

   

  Свързаното осветление опростява и рационализира технологичните операции за управлението на цялата система за осветление на една сграда. Предимството на свързаните системи за осветление от Philips, обаче, не свършва дотук.

   

  Нашият открит подход позволява свързаните системи за осветление от Philips да се интегрират със системите за сградна автоматизация и другите системи в едно съоръжение. Управлението на осветлението става част от система, която включва другите важни функции – например отоплението и климатизацията, поддръжката, осигуряването на дневна светлина, следенето на екологичните и химическите показатели и нормативното съответствие.

   

  Тъй като нашите свързани системи за осветление се сработват добре с другите неща, можете да създавате гъвкави решения, съобразени със специфичните цели на Вашата организация и дейност, да повишавате общата стойност на съоръжението, да привличате и задържате ценни наематели.

  Осветлението работи по-добре, когато се сработва с другите неща

  Накарайте офиса да работи за вас  

  Озарете работното място  

   

  Осветлението за офиси може да бъде нещо повече от функционално. Със светещи платна, интерактивни настилки, регулируемо бяло и динамично светодиодно осветление с променящи се цветове можете да създавате интересна атмосфера и среда за творчество, които засилват удовлетворението на служителите и подобряват производителността.

  Технология HealWell за по-добре контролирано осветено пространство

  Пътеводна светлина към по-добрите дни

   

  Най-новите изследвания демонстрират значителна връзка между светлината и денонощните ритми – „биологичният часовник“, който контролира нашите цикли на заспиване и събуждане, стимулиране и отпускане. Добре проектираното осветление – видът и количеството на светлината в подходящите моменти и с подходящата продължителност – може да има положително отражение върху концентрацията, отпускането, циклите на съня и общото здравословно състояние и добро настроение.

  Със спектрално регулируемото светодиодно осветление и системи за управление по график от Philips можете да създавате светлинни „рецепти“, които осигуряват оптималните нива и дължини на вълните на светлината през целия работен ден – така офисът става идеално място за мислене, творчество и сътрудничество.

  Алтернативен текст: Контролирайте осветлението със системи за управление от Philips

  Подходящата осветеност – когато и където е необходима

   

  От най-простото до най-сложното управление, системите за осветление от Philips могат да адаптират осветлението за различни приложения в различни зони или сфери на Вашата дейност. Осветлението за конкретни операции, общото осветление, осветлението в заседателните зали, площите за срещи, коридорите и паркингите – всички те изискват различни минимални и идеални нива на осветеност. Настройките за обстановката и графиците за регулиране ви осигуряват лесен и гъвкав начин да осигурите оптималното осветление за всеки отделен случай.

  Интегрирането със системи за установяване на присъствие и датчици за движение, управление на дневната светлина и щорите, както и с други интелигентни системи, позволява на организациите да увеличават максимално енергийната ефективност, без да жертват удобството и ефективността на осветлението.

  Избираме система, която е точно за Вас


  Без предложения от типа „това върши работа за всичко“

  Специфицирането на системите за осветление от Philips започва от Вас – Вашата дейност, Вашата организация, Вашите цели.

   

  Експертите по на Philips заедно с вас набелязват необходимите ви специфични възможности на системата, след което ви помагат да я проектирате така, че да изпълнява тези потребности – сега и в бъдеще, – докато Вашата дейност се развива и променя.

   

  Открийте местния експерт по системите на Philips

  Проектиране на Вашата система за осветление

  осветителни тела + системи за управление + услуги + поддръжка

  Пакетирани предложения

  Разгледани примери