В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  По-интелигентно

  складово

  осветление

  Гъвкава и интелигентна енергоспестяваща система

  Предимства на системата

    Намалена поддръжка

  Светодиодните осветителни тела, използвани в нашата система GreenWarehouse, се славят със своята надеждност, а ако бъдат съчетани със зониране, детектори за присъствие и системи за управление, които допълнително удължават техния експлоатационен срок, те позволяват още по-големи икономии на енергия и разходи – така ще постигнете значително по-ниски общи разходи за притежаване в сравнение с традиционните системи за осветление.

    Здраве и добро настроение

  По-качествената светлина означава по-голям комфорт. Когато хората се чувстват по-добре, те работят по-добре, което означава по-висока производителност – всички са доволни. Нашето ново поколение светодиодно осветление за висок монтаж осигурява постоянно добро светлинно покритие без тъмни области и по-добро възпроизвеждане на цветовете, за да могат работниците да изпълняват своите задачи по-удобно, а и клиентите да почувстват предимствата.

    Намаляване на въглеродните емисии

  Организациите все по-често се призовават да намаляват своите въглеродни емисии. Намаляването на въглеродните емисии с нашата ефективна система за осветление GreenWarehouse осигурява до 50% икономии на енергия – доказателство, че осветлението може да допринесе съществено за намаляването както на разходите, така и на въглерода.

  Системи за управление без сложността

   

  Светодиодите могат да се регулират – това означава, че безжичните системи за управление са техен естествен партньор. Докато разходите и сложността, присъщи на инсталирането на кабелни системи за управление, могат да действат обезсърчително, нашата безжична система улеснява нещата – съчетахме всичко в един пакет и премахнахме цялата сложност на инсталирането, въвеждането в експлоатация и всекидневната работа.

  Постигане на целите на дейността

   

  Ние разбираме пред какви трудности сте изправени – както от търговска гледна точка, така и от гледна точка на осветлението. Нашите традиции в осветлението ни осигуряват несравними възможности да продължим да изобретяваме. Philips инвестира повече средства от всяка друга фирма за осветление в разработката на нови продукти (близо 7% от оборота), като акцентът при нас твърдо пада върху подобряването на ефективността на вашата дейност.

  Накратко за икономиите на разходи и енергия

  Типично изплащане на инвестицията
  Възможни икономии на енергия и разходи
  Допълнителна икономия на енергия с постоянно светоотдаване

  Бърза възвръщаемост на инвестицията

   

  Типичното време за изплащане на системата Philips GreenWarehouse е само три години, тъй като комбинираната ефективност на светодиодите, системите за управление и резултатите от зонирането водят до 50% икономии на енергия и разходи. Постоянно светоотдаване – с избягването на излишното осветяване чрез регулиране до правилната светлинна емисия от момента на инсталирането могат да се постигнат до 10% допълнителни икономии на енергия.

  До

  220 хиляди евро

  икономии за 10 години

  Общи разходи за притежаване за 10-годишен период

  Пример за възвръщаемост на инвестицията за 10-годишен период