В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Оптимизирайте офиса си и повишете
  производителността на служителите

  Превърнете офиса в приятно място за всички


  Днес компаниите търсят нови начини да подобрят производителността и благосъстоянието на служителите при постоянно енергоспестяване, отлична ефективност и оптимизиране на пространството. Светодиодното осветление от Philips е разработено с оглед устойчиво развитие и удобството на служителите. Наред с това системите за свързано осветление осигуряват стабилна основа за изграждането на интелигентни сгради в отговор на модерните тенденции. Задълбочената информация, събрана от системата за свързано осветление, дава възможност за оптимизиране на обслужването и оперативните дейности и за подобряване на дизайна на работното място и ергономията за служителите.

  Оптимизиране на оперативните дейности

  С до 80% по-малко разходи при преминаване към контролирана система за светодиодно осветление.
   

  Рационализирате оперативните дейности чрез интегриране с други системи в сградата. 
    

  Получавате ценна информация за ползването на сградата, така че можете да взимате решения въз основа на данните.

  Повишаване на производителността

  Осигурявате зрителен комфорт с осветление, създадено за тази цел.

   

  Служителите могат да персонализират осветлението и температурата за по-голям комфорт.

   

  Приложения с цел минимум прекъсванията и подобряване на производителността на служителите.

  Изграждане на марката

  Привличате и задържате най-добрите служители с модерно работно място, съобразено с устойчивото развитие.

   

  Придобивате имидж на лидер в областта на технологиите, който се грижи за удобството на служителите.

  Популяризирате корпоративните си цели за устойчиво развитие чрез екологични решения в сградата.

  Разгледайте възможностите

  Оптимизирайте пространството със сензори и безжични системи за управление

  SpaceWise

  Вашето комбинирано решение за отлично качество на звука и осветление

  Soundlight Comfort

  Съчетайте безопасността и намаляването на разходи

  GreenParking

  Услуги за осветление за офиси от Philips
  Стойност отвъд осветлението – оптимизиране на сградата, устойчиво развитие и индивидуално управление

  Професионални услуги

  Информация за осветлението и персонализиран дизайн

  Професионални услуги

   

  Искате ли да модернизирате осветителното си оборудване? Ще направим оценка на съществуващата Ви инсталация и ще Ви предоставим ясна информация и съвети за оптимизиране на плана за осветлението, като се съобразим с нуждите и желанията Ви. Това може да включва всичко от изцяло нови дизайн до директна лесна замяна със светодиодно осветление.

  Услуги за експлоатационния срок

  Удължете живота на Вашата осветителна система

  Услуги за експлоатационния срок

   

  Осветителната инфраструктура е един от най-ценните и важни активи на организацията Ви, така че е добре да защитите инвестицията си. Чрез подходящ план за поддръжка и дистанционна помощ, с по-малко прекъсвания и неочаквани разходи, можем да Ви помогнем да увеличите експлоатационния срок на продуктите си и да оптимизирате ефективността им.

  Услуги за управление на осветлението

  Отлична ефективност за Вашето осветление

  Услуги за управление на осветлението

   

  За да си осигурите абсолютно спокойствие, защо не възложите осветителната си инфраструктура на външен изпълнител? С услугите ни за управление на осветлението получавате комплексна помощ – от първоначалния дизайн и инсталирането до непрекъснатата безпроблемна експлоатация и поддръжка. Ще вземем предвид и икономическата устойчивост на Вашия бизнес и ще Ви помогнем да сведете до минимум отделянето на въглерод.

  Услуги за управление на осветлението
  Отлична ефективност на осветлението за офиси

  Стандартни услуги за управление на осветлението

  Безпроблемно намаляване на разходите при отлична ефективност

   

  Услугите за управление на осветлението са цялостен подход, който осигурява светлината, от която се нуждаете, вместо конкретна система или продукт.

   

  • Ефективно осветление – дизайн на осветлението въз основа на видимата излъчвана светлина, а не набор от физически продукти
  • Спестявате пари – Намалявате разходите за енергия, поддръжка и амортизация
  • Безпроблемна експлоатация – Гарантирана работа на светлинното Ви оборудване, включително обновления с нови продукти
  • Удобна работа – подробни обучения и документация за всички потребители

  Светлината като услуга

  Без предварителна инвестиция

   

  „Светлината като услуга“ е съвършеното решение за безпроблемна работа. Вместо да притежавате осветителната инсталация, плащате само за светлината, която използвате. Включва всичко от Стандартните услуги за управление на осветлението, както и финансиране.

   

  • Плащате за светлината – Вместо да закупувате собствено осветително оборудване, плащате само за светлината, която използвате
  • Оптимизирана възвръщаемост на инвестицията – Без предварителни капиталови разходи или разходи за поддръжка и замяна
  • Актуализации на технологиите – Включва всички бъдещи актуализации на хардуера и софтуера за осветлението Ви
  • Добавена стойност – с информационни услуги

  Национален съюз на студентите
  Делегат управлява осветлението

   

  Британският национален съюз на студентите (NUS) се нуждаеше от отлично осветление за обновената си централа в Лондон. От съюза не искаха да се тревожат за осветлението през следващите 15 години. И постигнаха точно това благодарение на партньорството си с Philips, при което плащат само за светлината.

  Услуги за експлоатационния срок
  Удължете живота на Вашата осветителна система

  Базов пакет

  Защитете инвестицията си

   

  • Регулярни дистанционни проверки на осветлението на офиса Ви, включително актуализации на софтуера
  • Профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им отстраняване
  • Дистанционна поддръжка за навременна помощ при проблем в офиса Ви в работно време

  Най-важното при поддръжката на осветлението в офиса Ви е предотвратяването на евентуални проблеми чрез ранното им откриване и навременно предприемане на мерки. С помощта на управлението на жизнения цикъл от Philips можете да удължите полезния живот на осветителната система на сградата си и да защитите инвестицията си.

   

  • Регулярни дистанционни проверки на осветителната система в офиса Ви, включително и актуализации на софтуера при необходимост
  • Профилактична поддръжка за установяване на евентуални проблеми и навременното им отстраняване
  • Получавате дистанционна поддръжка направо от Philips в работно време за навременна помощ за всякакви проблеми

  Разширен пакет

  Осигуряване на безпроблемна експлоатация

   

  • Цялостно покритие за офиса Ви при фиксирана годишна такса 
  • Включва труд и материали при неизправности
  • Обучени сервизни техници за коригираща и профилактична поддръжка на място
  • По избор: анализ на данни и оптимизиране на системата

  Разширен+ пакет

  Оптимизиране на ефективността

   

  • Базиран на данни анализ на употребата на осветлението и динамиката на нуждите Ви от осветление във времето, включващ отчети, информация и консултации
  • Непрекъснато оптимизиране на осветителната инсталация на офиса Ви
  • Регулярни обучения за служителите
  • Подробна документация в портала Philips MyServices
  Услуги за експлоатационния срок за SpaceWise

  Изтегляне на брошурата
  Услуги за експлоатационния срок за SpaceWise

  The Edge
  Разширен+ пакет за 10 години

   

  The Edge е забележителност в оживения бизнес район Зуидас в Амстердам. Изключително модерната офис сграда разполага с Power-over-Ethernet осветителна система от Philips, която я превръща в една от най-енергийно ефективните сгради в света.

  Професионални услуги
  Информация за осветлението за офиси и персонализиран дизайн

  Светотехнически одит и светотехнически услуги

   

  Добре осветеният офис е продуктивен. Обърнете се към Philips за подробен светотехнически одит на офис сградата Ви, за да се запознаете с текущото състояние на осветлението си по отношение на потреблението на енергия, разпространението на светлината, визуалния комфорт и нивата на осветеност в различните пространства.

  Експертите ни ще използват събраните по време на одита данни, за да Ви предоставят нов, оптимизиран план за осветление. Той може да включва разнообразни решения, като директна замяна със светодиодно осветление. Новият дизайн на осветлението ще подхожда идеално на всяко пространство в офис сградата Ви – от залата за срещи до тоалетните.

  Консултантски услуги

   

  Модернизирането на осветителното оборудване може да доведе до значително подобрение на качеството на офис сградата Ви. Затова консултантите ни могат да Ви помогнат при избора на най-добрия вариант за осветление и при изготвянето на убедителен бизнес план.

  Philips е Вашият дългосрочен партньор в осветлението. Ще Ви предоставим най-добрите възможни варианти за намаляване на разходите, наблюдение на пространството и оптимални нива на осветеност. Така ще сте сигурни, че получавате максимума от офис пространството, с което разполагате, с готова за бъдещето осветителна система.

  Национален съюз на студентите
  Делегат управлява осветлението

   

  Британският национален съюз на студентите (NUS) се нуждаеше от отлично осветление за обновената си централа в Лондон. От съюза не искаха да се тревожат за осветлението през следващите 15 години. И постигнаха точно това благодарение на партньорството си с Philips, при което плащат само за светлината.

  Референтни проекти

  Референтен проект
  Офисът на Cisco в Торонто

  Референтен проект
  Кулата Секуана

  Нашите партньори:

  Deloitte
  Vodafone
  Cisco
  Sap

  Вдъхновихте ли се?

  Свържете се с местния ни център за контакти,
  ако имате въпроси и запитвания.