В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  Внесете светлина в  играта

  Придайте конкурентно предимство на спортния си обект

   

  При все по-големия брой градско население и заседналия начин на живот съоръженията за непрофесионални спортове стават все по-важни за градовете. Подобряването на впечатленията на спортистите и зрителите може да помогне за сплотяването на общността и да стимулира активния начин на живот. Енергийноефективното светодиодно осветление от Philips и системите за дистанционно осветление могат да намалят разходите, като същевременно подобряват спортната среда и свеждат до минимум светлинното замърсяване за живеещите наблизо.

  Оптимизиране на оперативните дейности

  Лесен контрол на осветлението за подходяща светлина където и когато е необходимо.

   

  Рационализирана поддръжка с помощта на наблюдение за неизправност в цялото съоръжение.

   

  Намалявате разхода на енергия благодарение на енергийноефективно светодиодно осветление, графици и системи за управление на осветлението.

  По-добро преживяване

  Прецизно, еднородно светодиодно осветление за по-голямо удобство.

   

  По-добра видимост, безопасност и удобство на спортистите и зрителите.

   

  Създавате уникална атмосфера с помощта на гъвкаво осветление за по-високо качество на различните дейности. 

  По-добро устойчиво развитие

  Намалявате отделянето на въглерод в синхрон с екологичните инициативи.

   

  Свеждате до минимум светлинното замърсяване чрез модерни светодиодни прожектори. 

   

  Подобрявате възможностите за спортуване с ярко, енергийноефективно светодиодно осветление.

  Разгледайте възможностите

  Високоефективни осветителни системи за спорт на открито

  Непрофесионални спортове на открито

  Високоефективни осветителни системи за спорт   на закрито 

  Непрофесионален спорт на закрито

  Най-модерното решение за осветление на спортни игрища и кортове

  Светодиодни прожектори OptiVision за непрофесионални спортове 

  Най-добрият прожектор за директна замяна 1:1 на осветление за спортни съоръжения 

  ClearFlood и прожектори за непрофесионален спорт 

  Високо осветително тяло със специализирана оптика за спортове на закрито

  Осветителни тела GentleSpace gen2 

  Услуги за осветление от Philips

  Професионални услуги

  Информация за осветлението и персонализиран дизайн

  Професионални услуги

   

  Искате ли да модернизирате осветлението си? Като се съобразим с нуждите Ви и желаните резултати, направим оценка на съществуващата Ви инсталация и ще Ви предоставим ясна информация и съвети за оптимизиране на плана за осветлението. Това може да включва всичко от изцяло нови дизайн до директна лесна замяна със светодиодно осветление.

  Услуги за експлоатационния срок

  Удължете живота на Вашата осветителна система

  Услуги за експлоатационния срок

   

  Осветителната инфраструктура е един от най-ценните и важни активи на организацията Ви, така че е добре да защитите инвестицията си. Чрез подходящ план за поддръжка и дистанционна помощ, с по-малко прекъсвания и неочаквани разходи, можем да Ви помогнем да увеличите експлоатационния срок на продуктите си и да оптимизирате ефективността им.

  Услуги за управление на осветлението

  Отлична ефективност за Вашето осветление

  Услуги за управление на осветлението

   

  За да си осигурите абсолютно спокойствие, защо не възложите осветителната си инфраструктура на външен изпълнител? С услугите ни за управление на осветлението получавате комплексна помощ – от първоначалния дизайн и инсталирането до непрекъснатата безпроблемна експлоатация и поддръжка. Ще вземем предвид и икономическата устойчивост на Вашия бизнес и ще Ви помогнем да сведете до минимум отделянето на въглерод.

  Услуги за управление на осветлението
  Отлична ефективност

  Стандартни услуги за управление на осветлението

  Безпроблемно намаляване на разходите при отлична ефективност

  Услугите за управление на осветлението са цялостен подход, който включва всичко от проектирането и изграждането до експлоатацията и поддръжката на осветлението Ви.

   

  • План за осветление, изготвен въз основа на видимата излъчвана светлина
  • Спестете пари от енергия и поддръжка
  • Безпроблемна експлоатация с актуализации и обновления с нови продукти
  • Обслужване въз основа на ключови показатели за ефективност, като потребление на енергия, нива на светлина и непрекъсната работа на осветлението

  Светлината като услуга

  Без предварителна инвестиция

  Уникалното предложение „Светлината като услуга“ включва всичко от Стандартните услуги за управление на осветлението плюс финансиране:

   

  • Без предварителна инвестиция в осветлението
  • Плащате само за светлината, която използвате
  • Фиксирана месечна или годишна такса за лесно управление на паричния поток

  Philips Circular lighting

  Най-голяма устойчивост в сферата с елементи на кръгова икономия

  Philips Circular Lighting е цялостно решение за корпоративна социална отговорност в сферата на услугите за осветление, което включва всичко от „Светлината като услуга“ плюс:

   

  • Услуги за осветление, специално проектирани за повторна употреба и рециклиране
  • Използване на оборудване от специално разработени продукти за устойчиво развитие
  • Сведете до минимум отделянето на въглерод и отпадъчните материали
  • Подобрете оценката си за устойчиво развитие и имиджа на марката си

  Услуги за експлоатационния срок
  Удължете живота на осветителната си система

  Базов пакет

  Защитете инвестицията си


  Удължете живота на осветителната си система и защитете инвестицията си.

   

  • профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им коригиране;
  • включени софтуерни лицензи, поддръжка и обслужване;
  • дистанционна поддръжка в работно време за навременна помощ;

  Удължете живота на Вашата осветителна система и защитете инвестицията си.

   

  • профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им коригиране;
  • включени софтуерни лицензи, поддръжка и обслужване;
  • дистанционна поддръжка в работно време за навременна помощ;

  Удължете живота на Вашата осветителна система и защитете инвестицията си.

   

  • профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им коригиране;
  • включени софтуерни лицензи, поддръжка и обслужване;
  • дистанционна поддръжка в работно време за навременна помощ;
  Удължете живота на осветителната си система и защитете инвестицията си.

  Удължете живота на Вашата осветителна система и защитете инвестицията си.

   

  • профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им коригиране;
  • включени софтуерни лицензи, поддръжка и обслужване;
  • дистанционна поддръжка в работно време за навременна помощ;
 • профилактична поддръжка за установяване на евентуални неизправности и навременното им коригиране;
 • включени софтуерни лицензи, поддръжка и обслужване;
 • дистанционна поддръжка в работно време за навременна помощ;
 • Разширен пакет

  Осигуряване на безпроблемна експлоатация


  За спокойствие и по-добър контрол на разходите Ви Разширеният пакет включва всичко от Базовия пакет плюс:

   

  • цялостно покритие с фиксирана годишна такса;
  • труд и материали (резервни части и/или замяна на продукти) при неизправности;
  • обучени сервизни техници за коригираща и профилактична поддръжка на място.

  Разширен+ пакет

  Оптимизиране на ефективността


  За задълбочена информация и контрол, включително ефективно управление на жизнения цикъл, Разширеният+ пакет предлага всичко от Разширения пакет плюс:

   

  • цялостен анализ на употребата и нуждите Ви от осветление с подробни отчети; 
  • регулярни консултации;
  • регулярни обучения, оптимизиране на системата и управление на съдържанието;
  • подробна документация в портала Philips MyServices.

  Професионални услуги
  ;Информация за осветлението и персонализиран дизайн

  Светотехнически одит и светотехнически услуги


  За отличното осветление е нужен експертен план. За да Ви помогнем да вземете информирано решение, от Philips първо ще направим оценка на това доколко добре текущото Ви оборудване отговаря на нуждите Ви от осветление. Ще извършим подробен одит на организацията, съоръжението или проекта Ви. Ще използваме събраните на място данни, за да създадем оптимизиран дизайн на осветлението.

  Разбира се, Вие участвате активно в този процес. Заедно ще създадем оптималното решение за осветление, така че новият план да отговаря на всичките Ви нужди сега и за в бъдеще.

  Консултантски услуги


  Едно е да знаете какво искате от осветлението си, но друго е да сте наясно как да го постигнете. С помощта на консултантските услуги от Philips заедно ще създадем най-ефективния дългосрочен план за осветление, който може да включва всичко – от директна замяна със светодиодно осветление до изцяло нова инсталация. Също така ще Ви помогнем да изготвите убедителен бизнес план за плановите си инвестиции.

  След като зададете приоритетите и целите, които искате да постигнете с новото си осветление, консултантите ни ще Ви помогнат с подробностите. Това включва използване на подробен дизайн за практическата работа, визуализации на крайната инсталация и макети.

  Референтни проекти

  Референтен проект
  Плувен басейн Veenendaal

  Референтен проект
  Спортен комплекс Het Schenge

  Нашите партньори:

  Deloitte
  Vodafone
  Cisco
  Sap

  Вдъхновихте ли се?

  Свържете се с местния си център за контакти,
  ако имате въпроси и запитвания